Choď na obsah Choď na menu
 


 

Obrázok

 
Základ slova Tristianus je v názve nášho mesta

Trstená - pôvodne „Tristiana“.

Vrátiac sa späť do histórie, dostávame sa k vŕšku sv. Tomáša, vypínajúceho sa v Ostrihome v časti zvanej Eremen. Na tomto mieste, kde  žili Paulíni, ktorých generálom bol Tristianus, bola vydaná zakladacia listina mesta

Trstená v roku 1371.

Mesto Trstená ako pútnické mesto bolo zverené  Paulínom.

Vychádzajúc z týchto historických skutočností vznikol

názov nášho miešaného speváckeho zboru. 


Obrázok

 S potešením a srdečne radi privítame v našom zbore nové speváčky a spevákov

 Obrázok

autor loga : Marek Lenčucha