Choď na obsah Choď na menu
 


Obrázok Kedy sme vznikli?

Miešaný spevácky zbor sa v roku 2005 pretransformoval z pôvodne mužského speváckeho zboru pôsobiaceho pri farskom úrade v Trstenej pod vedením Zuzany Šarekovej. Po tejto zmene taktovku z jej rúk prevzal a dodnes drží dirigent Pavol Bažík. Členov zboru  spája láska k hudbe, chuť prinášať radosť spevom nielen sebe, ale aj druhým.

Po vydarenom debute v roku 2005 pri príležitosti osláv vysvätenia kostola sv. Martina v Trstenej nasledoval celý rad  vystúpení predovšetkým v rámci sviatočných a nedeľných bohoslužieb.

Poslaním nášho zboru sa stalo nielen rozosievanie radostí, ale aj uctievanie pamiatky patrónky mesta Trstená v rámci festivalu SPIEVAME MÁRII a vzdávanie pocty významných Oravských rodákov, velikánov cirkevných dejín Mons. Trstenského či Štefana Šmálika.

Naše hlasy  preleteli až za hranice Slovenska. V roku 2007 ich v chráme sv. Víta obdivovali Pražáci. V roku 2009 zazneli naše piesne pri príležitosti 35. výročia založenia speváckeho zboru JAROSLAV v Bzenci. Spevácky zbor účinkoval vo viacerých mestách a obciach ako napríklad  pri vysviacke novokňazov Bansko-bystrickej diecézy, s novoročnými vystúpeniami v RajeckejLesnej či vo Veličnej.

 

Účinkovanie speváckeho zboru sa neobmedzuje len na chrámový spev, ale tóny piesní zazneli aj pri rôznych príležitostiach organizovaných v meste ako napríklad na Deň matiek, či kultúrnych Dňoch v Krakowe, v Zuberci a podobne.

V školskom roku 2008/2009 sa väčšina členov zmiešaného zboru zapísala do 1. ročníka  základnej umeleckej školy do hudobného odboru Zborový spev - štvorročné štúdium pre dospelých  pod vedením učiteľa a nášho dirigenta Pavla Bažíka. Tak sme sa z členov speváckeho zboru stali spolužiaci a naše spoločné nácviky vyučovacími hodinami. Stali sme sa žiakmi a žiaci chodia na výlety. Preto  sme zorganizovali výlet a navštívili sme Čenstochovú, Wadovice a Zebrydovskú kalváriu spolu s rodinnými príslušníkmi a postulantmi z františkanského kláštora. Výlet bol venovaný predovšetkým našim rodinám, ako  poďakovanie za to, že nám umožňujú realizovať vášeň a lásku k spevu, ktorý je pre nás balzamom po  náročnej práci.

           

Zbor Tristianus je tiež členom priateľského zoskupenia zborov, ktoré nesie názov :

HORNOORAVSKÝ SPEVÁCKY ZBOR. Toto spevácke teleso má vo svojom „životopise“ viacero úspešných koncertov doma i v zahraničí a jedna z charakteristických čŕt v rámci aktivít HORSZ je koncertný projekt : HĽADANIE SVETLA. Je to síce nepravidelne uvádzaná koncertná šnúra, ale počas troch ročníkov si Hľadanie Svetla získalo srdcia a priazeň veľkého počtu vďačných poslucháčov.

 

Spoločne vyjadrujeme želanie, aby naše spevácke snaženie duchovne obohatilo všetkých, ktorým s radosťou a potešením spievame